Páteční sborová setkání

Páteční večerní setkání sboru se konají nepravidelně (zhruba jednou za jeden až dva měsíce) v modlitebně. Obvykle vyslechneme přednášku pozvaného hosta a následuje rozhovor na dané téma. Setkání se zúčastňuje asi třicet členů sboru i pozvaných z dalších sborů a z ekumeny.

Z minulých témat našich setkání:


Budoucnost evangelikalismu
s br. kazatelem Janem Aszonyim z Církve bratrské

Problematika homosexuálních vztahů
dr. Jan Roskovec z Evangelické teologické fakulty

Apokryfní novozákonní spisy
Mgr. J. A. Dus z Evangelické teologické fakulty

Islám
P. Martin Vařeka, který sloužil u mezinárodních jednotek v arabských zemích

Fairtrade
Eva Malířová

Šoa
filmový večer s Petrem Baranem

Dětská psychiatrie
MUDr. Josef Blažek

Cesta na Sibiř
Daniela Zapletalová

Naše živá a mrtvá minulost
doc. Martin Wihoda z Filozofické fakulty MU

O projektech "Kmotrovství" a "Buď sousedem"
(jak Diakonie ČCE pomáhá cizincům u nás)
Alena Fendrychová

Bioetika
Doc. Zdeněk Susa

Přemysl Pitter
Pavel Kosatík

Liturgie Večeře Páně
Ladislav Moravetz

Povídání o pobytu v USA
Kateřina Szczepaniková

Pomoc Diakonie ČCE při povodních
Pavel Kalus

Obrazoborecká sakrální architektura v Brně
Rostislav Koryčánek

Autorské čtení
Petr Pazdera Payne

Děti z Alagoinhas (o práci v misijním centru v Brazílii)
Anežka Oujezdská

Toleranční evangelíci (ke stažení,  heslo: Brno) 
Ondřej Macek

Angola
Michaela Kubelová


Petr Sláma

Liturgie bohoslužeb s Večeří Páně 
Radka Včelná

Soužití křesťanů a muslimů v Mali
Jana Škubalová

Práce s bezdomovci
Pavel Kosorin

Rozhovor o samofinancování církve
Miroslav Maňák

Morava tolerantní
Jiří Gruber

Farářem v Anglii, keltské křesťanství
Martin a Gábina Horákovi

Harry Potter
Alexandra Hauserová

Práce v hospici
Regina Slámová

Keltské křesťanství
G. Horáková

Možné cesty samofinancování našeho sboru
M. Maňák

O práci a projektech občanského sdružení Ester v Javorníku
E. Svobodová, A. Staněk

Vzpomínky na 21. srpen 1968
T. Dvořák

Bůh vševědoucí aneb "Strážné oko Tvůrce tvého nespí ani nedřímá"
J. Vítek

Viva Cuba Libre
(promítání filmu)

Utrpení ve Starém zákoně
Petr Sláma

Misie
Pavol Bargár


Redakce