DŽES

(DŽES = Duchovní židenické ekumenické setkání)

 

Žideničtí dvacátníci a třicátníci se scházejí každé úterý v 19 hodin v prostorách klubovny, která se nachází v suterénu modlitebny. Potkáváme se v průměrném počtu 10-15 účastníků. Naše setkávání jsou otevřená bratřím a sestrám z jiných církví, přivítáme mezi sebou občas návštěvu z římskokatolické, baptistické či bratrské církve. Většinou je mezi námi přítomný jeden z farářů (Pavel Kašpar, Jana Kašparová, Marta Židková). Program si zajišťujeme sami následovně:

Zahajujeme písničkami ze Svítá a modlitbou, poté k rozproudění konverzace a případnému seznámení všichni odpovídáme na nějakou jednoduchou otázku (např. "Jaké máte rádi zvíře" či "Jak slavíte Vánoce" nebo "Co byste dělali kdyby..."). Pak už přijde na řadu hlavní program na nějaké biblické téma, připravený jedním z nás podle materiálů od faráře.

Zhruba jednou měsíčně je hlavní biblický program nahrazen návštěvou hosta. Zveme si různé osobnosti z našeho sboru i mimo něj, kteří nám předávají zajímavé zkušenosti ze svého života či zaměstnání (často jsou tyto oblasti nedílně propojeny). Svoje zkušenosti nám tak například nabídli: Josef Blažek na téma psychiatrie, Ondřej Sláma o paliativní medicíně, Zulika Broumová o uvěření v dospělosti, Svatopluk Sládeček o moderní sakrální architektuře, manželé Selingerovi o praktické stránce židovství. Všechna tato proběhlá setkání nám byla velkou inspirací a obohacením v běžném i duchovním životě.

Někdy se snažíme program zpestřit promítáním filmu či fotek nebo hraním deskových her.

Potkáváme se i mimo úterky, občas zajdeme společně na výlet, do divadla či jinou kulturní akci. O letních prázdninách pořádáme puťáky.

Jsme vděční za naše společenství, ve kterém rádi trávíme čas a doufáme, že s Božím požehnáním budeme dále prospívat a růst.

Z besedy s MUDr. Ondřejem Slámou, Ph.D. o paliativní péči o vážně nemocné:

 

01
01

02
02

03
03

04
04


Redakce