Staršovstvo

Staršovstvo má v našem sboru jedenác členů (včetně farářů) a dva náhradníky. Stávajíci presbyteři byli zvoleni na období od března 2014 do března 2020.

Schůze staršovstva se konají zpravidla každou druhou středu v měsíci v 19:30 v modlitebně. Rozhodnutím staršovstva se schůzí účastní i náhradníci.

Seznam starších

 • Eva Dušková (náhradnice)
 • Marie Fikejsová
 • Emilie Hořicová
 • Ladislav Chladil
 • Tomáš Kubela
 • Miroslav Maňák (kurátor)
 • Matouš Pleva
 • Svatopluk Sládeček (náhradník)
 • Jana Slámová
 • Josef Suchý
 • Zdeňka Vaňásková
 • Radka Včelná (farářka)
 • Tomáš Vladík


 

01 Staršovstvo Židenice 2014
01 Staršovstvo Židenice 2014

02 Staršovstvo Blansko 2014
02 Staršovstvo Blansko 2014

Aktuálně

Ohlášky z neděle 25. června jsou k nahlédnutí zde.

O prázdninách se budou konat tato setkání:
- modlitby a zpěvy Taizé, vždy druhé úterý v měsíci v 19 hod. (tj. 11.7. a 8.8.)
- biblická hodina pro dospělé bude od 12. července a povede ji bratr farář Jiří Šimsa.
- DŽES se bude o prázdninách scházet po domácnostech. Informace žádejte u M. A. Fikejsové 
nebo P. Zikmunda.Redakce