Texty
Úvahy a články

Petr Gallus, Co dělá evangelíka evangelíkem

Zvukový záznam přednášky pronesené o Sborovém večeru 24. 2. 2012 v Židenicích.

Petr Sláma, Když se Mojžíš diví

Zvukový záznam přednášky pronesené o Sborovém večeru 30. 3. 2012 v Židenicích. Pozvánka

Ondřej Macek, Toleranční evangelíci

Zvukový záznam přednášky pronesené o Sborovém večeru 9. 12. 2011 v Židenicích.

Pavel Hošek, Křesťanem v dnešním světě

Zvukový záznam přednášky pronesené o Sborové neděli 26. 6. 2011 v židenickém kostele.

1. část
2. část
3. část
4. část
5. část
6. část
7. část
8. část
9. část

Přednáška Jeronýma Klimeše

Součástí programu Sborového dne (20. 6. 2010) byla přednáška Jeronýma Klimeše Biblický teocentrismus versus dnešní egocentrismus. Její zvukový záznam naleznete na tomto odkaze.


Setkání nad otázkami víry

Můžete si stáhnout zvukové záznamy sborových rozhovorů 3 setkání nad otázkami víry:

Rozhovor na téma Odkud zlo? proběhl 22. 1. 2010 a hostem byl Ondřej Macek, farář z Nosislavi.

O Těla z mrtvých vzkříšení jsme mluvili 29. 1. 2010, úvod do diskuse připravil Jaroslav Vítek, farář ze sboru Brno II.

Kristova zástupná oběť byla tématem rozhovoru 5. 2. 2010, diskusi vedl Pavel Kašpar.


Články

Živá a mrtvá minulost
Reakce na článek Aleny Novákové v SETKÁVÁNÍ 6/2009 a také k dubnové přenášce Martina Wihody v Židenicích.

Komenský a naše děti
Zamyšlení Jany Slámové, otištěné v časopise Setkávání 3/2010.


Redakce