Hod Boží vánoční 25.12.2009
"Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy." Gal 4, 4 Pavel Kašpar

Slavíme Vánoce, narození Krista Pána. Ježíš je poslán do světa Bohem, když se naplnil stanovený čas. To není jen tak náhodou, to není jako když vyhrajete ve sportce, nebo vás mine o 10 cm střešní taška, kterou shodil vítr. Čas se naplnil, tzn.: Bůh to rozhodl a udělal si pro nás čas,- pro mne, pro vás, pro každého člověka. Bůh si udělal čas, aby se nám věnoval. To není jen tak, když si na nás někdo udělá čas. To víme. A teď sám Bůh. Tak se plní čas Boží, čas, který určil Hospodin, pro narození Krista Pána. Je tu, přichází, rodí se do tohoto našeho světa a rodí se pro každého, pro všechny lidi. 

První Vánoce v popisu evangelisty Lukáše jsou také plny této otevřenosti pro každého. Narozený v Betlémě, není jen dlouho očekávaný král, Mesiáš Izraele, ale je možností záchrany pro každého obyvatele této planety, "pro všechen lid". 

Vánoce, to je Boží akce, kdy Boží slovo dostává tělo, kdy se Bůh stává člověkem, hmatatelnou skutečností našich dějin. Jeden spisovatel napsal, že při narození Ježíše se mělo všechno pozlatit, aby to bylo důstojné, aby to také všechny prásklo do očí a uznali Ježíše za Pána. Míní asi, že ty jesle byly tak trochu omyl. 

Zkusme si to představit líp. Když se rodil Syn svrchovaného Boha, mohlo to být v mnohem větší slávě, než trochu zlata. Podle tradice se Ježíš narodil v noci, mohlo to začít tak ve 2 ráno pořádným hromobitím,  aby se lidé probudili, vstali z postelí a trochu se lekli. A pak by se to rozjelo: po celém nebi by lítaly obrovské barevné hvězdy a stříkaly by gejzíry jisker a záplava barev po celé obloze.  - A do toho hudba sfér a velebný i rytmický zpěv andělů, od klasiky až po rokenrol. Každý by natahoval uši, aby slyšel, nikdo by ani nemrkl, aby vše viděl. Lidé zjihlí tou krásou, by vylézali z chalup a paneláků, i  král Herodes se svým dvorem by měli přitisknuté nosy na sklo oken vládní budovy, římští vojáci v Jeruzalémě, by skákali z kavalců  jako při poplachu; všichni by byli u vytržení a dojatí, všichni by žasli a volali: co je to za nádheru, co je to za krásnou noc, co se to dnes děje? Pak by hudba pomalu utichla a z nebe by se ozval Boží hlas, v nějakém nebeském esperantu, aby každý rozuměl: ?Dnes se vám narodil Spasitel, můj Boží Syn, radujte se a jásejte.? Překvapení lidí po celém světě by bylo nepředstavitelné; přemoženi tím zážitkem by se chytili za ramen, jako když se tančí řecký tanec letkis, a ve svatém vytržení a poznání by všichni poskakovali, výskali, plakali štěstím a mnozí by vykřikovali: Konečně, už je to tady! I Herodes, se slzou v oku, by se točil radostí dokola jako káča a chválil Boha. 

Že to tak nebylo, víme. Bůh zvolil jinou cestu a jiný způsob oslavy narození svého Syna. Když se Ježíš rodí z ženy, spí celá země, nic netuší o tom, že explodovala hvězdná chvíle světa a jeho dějin. Zbožní Izraele, kteří si zakládali na své věrnosti Bohu a čekali Mesiáše, spí, velekněží a král Herodes, jeho dvůr i římští žoldáci, vše ve tmě a klidu noci. Jen pár kilometrů na jih od Jeruzaléma se do městečka Betlém dovleče žena ve vysokém stupni těhotenství, podepírána svým mužem a porodí kdesi v ohradě pro dobytek syna. Jen pár kilometrů na jih od Jeruzaléma na kopci za městem pak slaví Bůh narození svého Syna skoro tak, jak jsem to popsal, ale v malém a s jinými. Čteme, že pastýři ponocovali a náhle je ozářila sláva Páně a báli se velikou bázní. A objevil se anděl s letkami nebeského rytířstva a řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." Zbožní a spravedliví spí, lidé náboženství a kultu spí, lidé moci spí a netuší, co Bůh provedl na jejich úkor, neví, která uhodila ? netuší, že Bůh právě vstoupil do světa, že slaví narození svého Syna, své vtělení v Ježíši s obyčejnými, až pohrdanými lidmi, pastýři, námezdnými dělníky v zemědělství, na které se vzdělaní i mocní, dívají skrz prsty. Narození v ohradě pro dobytek a slavnost s pastýři, to se rýmuje.

Takový podivný, vlastně divný až ulítlý, způsob zvolil Bůh, když se naplnil čas a narodil se jeho Syn z ženy.

První, co slyší ti pastýři, je: "Nebojte se." Ti pastýři v té chvíli nepropadli strachu, který je vlastní všem lidem - strachu o sebe, ze zítřka, z lidí, událostí, z nemocí, smrti? Svatá bázeň před Bohem je jala. Ale i ta musí ustoupit veliké radosti, která bude pro všechny. O Vánocích si asi nejvíce dovedeme představit, co Bůh možná míní radostí pro všechny lidi, co to může být za radost, která je společná všem, radost všeho stvoření, radost lidí různých ras, generací, lidí z různých koutů země. Tuhle universalitu, globalitu, ekumenu si o vánocích dovedeme představit víc, než když lidé slaví Mezinárodní den žen nebo Mezinárodní den kosmonautiky. "Radost, která bude pro všechen lid," dovedeme tušit snad nejvíce o Vánocích. A co tu radost odpálí? Sdělení anděla: ´Dnes, teď se vám rodí Spasitel, teď se vám rodí člověk, který je z Boha, Boží Syn narozený z ženy.´ Teď, dnes, kdy se plní, vyplňuje Boží čas. To není dnešek, který zítra už nebude. Dnešek, dnešní doba, to není všechno, může to být doba pěkná i pěkně ujetá. To vyplnění Božího času je - jako by nastala najednou v tom našem čase, který uplývá a mizí, jako by nastala pausa, přerušení, přestávka. A to je Boží okamžik, Boží chvíle, Boží čas, Boží naplnění času. "Dnes se vám narodil Spasitel," "když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy," - to není jen dnešek, to není jen  1. svátek Vánoc 09, je to jiný, nezaměnitelný, Boží čas. Boží čas rozštípne, rozsekne ten náš ubíhající čas, děje se čas vyvolení a naplnění. To Boží dnes, Boží naplnění zastavuje náš běžný čas, náš každodenní čas a nechává vstoupit do našich dní a životů čas, v němž se plní Baží zaslíbení.

Betlémská událost se odehrála kdesi na periferii světa - kdysi. Ale evangelium říká: to není žádná zasypaná minulost, ve víře je to nyní a dnes, Boží naplnění času, zásah do tepu mého srdce, rozevření mé duše, nitra. Na nebi slaví nebeské zástupy, den smíření nastal, začalo léto milostivé, doba odpuštění, radosti z Boha a bližních, království Boží se přiblížilo, Kristus žije s námi, Boží čas se prolomil do našeho času, je ho možno prožívat. 

A tak - kdo si udělá čas, kdo na toho Spasitele narozeného z ženy nevyplázne jazyk, kdo nemávne rukou, kdo nezaspí, kdo neudělá dlouhý nos na andělskou zvěst ani se neušklíbl nad pastýři a je ochoten se včlenit do jejich chumlu, když si na nás Bůh udělá čas, - ten prožije závan Boží přízně a přítomnosti, to co oznamují nebeské šiky: "Slávu na výsostech Bohu, na zemi pokoj, lidem dobrá vůle." Vánoce nám tedy nadělují schopnost oslavovat Boha. To je skvělý, když nemusím slavit sebe ani jiného člověka. Víte jak to vždy dopadne, když se začneme považovat my lidé za mistry světa. To je přece skvělé, že můžu slavit Boha a ne sebe. Když vzdáváme čest a slávu Bohu, jsme osvobozování od manipulací lidmi i věcmi, od vlastní pýchy a sobectví, jsme osvobozováni od starostí jen o vlastní já, od toho nafouklého ega a smíme zažít pokoj. To neznamená jen dohodu, že po sobě lidi nebudou házet kamením. Pokoj, to je dar nebes, to je vědomí, že já a ti kolem i celé stvoření patří Bohu, že to všechno má dobrý cíl, že v záblescích, v setkání s druhými, ve společenství u stolu Páně, v setkání s dobrým smím prožít Boží budoucnost a sám se stávat účastníkem pokoje. A to třetí z Vánoc je dobrá vůle Boží dána lidem. Takže lidé, člověk je pak schopen se otevírat Božímu jednání, jeho pokoji, jeho slávě, jeho dobré vůli. Tak znovu prožijeme ten Boží dar, znovu poznáme, dojde nám, co to je, ´když se naplnil stanovený čas a Bůh poslal svého Syna, narozeného z ženy.´ A to přece stačí.

Modlitba: Prosíme Kriste, ať rozpoznáváme Boží dnes, naplnění Božího času a necháme se jím zastavit a tebou ovlivnit. Amen

 

Čtení: Lk 2, 1 - 14

Písně: 278. 290, 1-3+9, 307, 646, 307, VP:284, 264,  299  

Posláni: Tit 3, 4-7


Redakce