Nadační fond Ester

Náš sbor pravidelně finančně podporuje Nadační fond Ester, jehož cílem je podpora vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jeho působnost je v současné době nejrozšířenější v regionu Jesenicko a Javornicko, kde sídlí, nicméně o podporu s mohou hlásit děti a mládež z celé České republiky. Fond podporuje projekty a aktivity  právnických a fyzických osob zaměřené na oblast sociální, humanitární a zdravotní.

Zájmem o Nadační fond Ester chceme dát najevo, že nám není lhostejný osud nadaných, ale při svém startu do života znevýhodněných dětí a mládeže, kteří mezi námi žijí. Jejich přímou podporou pomáháme nejen těmto dětem osobně, ale následně i regionu, ve kterém budou tito mladí lidé v budoucnu působit. Vzdělání jim umožní vymanit se z prostředí sociálního vyloučení, čímž získají nejen oni sami, ale také místo, ve kterém společně žijeme. Spolu s ostatními se budou podílet na utváření naší společnosti a nezatíží ji svou závislostí.

Nadační fond Ester sídlí v Javorníku, Zálesí 790 70, IČO 29392471, je zapsán u Krajského soudu v Ostravě pod značkou 1011N jako Nadace. Předsedkyní dozorčí rady je paní Eva Svobodová, bytem Javorníku, Zálesí 790 70. Za náš sbor je komunikací s fondem pověřena Irena Kašparová, která je rovněž členkou správní rady fondu. Budeme rádi, pokud s ní budete komunikovat vaše případné návrhy a náměty, ať se to týká např. osob, které by pomoc Fondu potřebovali, či naopak ? jednotlivců či firem, které chtějí činnost fondu jakkoliv podpořit. 

Web: https://sites.google.com/a/esterzalesi.eu/nadacni-fond-ester/home

Kontaktní adresa: irenakasparova@seznam.cz, popř. eva.svobodova@esterzalesi.eu


Redakce