2015

Nedělní bohoslužby

Bohoslužby slavíme každou neděli v 9:00 hod. na Jílkově 74 (souběžně probíhají bohoslužby pro děti);
v kazatelské stanici v Blansku pak každou neděli ve 14:00 hod. v kostele CČSH na Rodkovského ulici.

Program v týdnu

Pondělí
16:00
Biblická hodina pro děti v Blansku

Úterý

15:30

Biblická hodina pro děti

19:00 DŽES (Duchovní židenické evangelické setkání)

Středa 16:45
19:00
Konfirmační cvičení
Biblická hodina pro dospělé v Blansku

19:00 Modlitba se zpěvy z Taizé (každou 3. středu v měsíci)

19:30 Staršovstvo (každou 2. středu v měsíci)

Čtvrtek   18:00 Mládež

19:00 Biblická hodina pro dospělé

Neděle 9:00 
9:10
Bohoslužby 
Nedělní škola

10:00 Setkání u kávy a čaje

14:00
18:30
Bohoslužby v Blansku
Zkouška pěveckého sboru

Aktuálně

Ohlášky z neděle 11. srpna jsou k nahlédnutí zde.

Záznamy ze vzdělávání na téma "hřích" konané 2. února 2019

Záznam z přednášky Marina Vaňáče na téma "směřování Římskokatolické církve" konané 17. března 2019.

Kartotéka
Prosíme vás o pomoc s aktualizací údajů v seznamu členů sboru.
Na zde uvedeném odkaze můžete uvést své jméno a kontaktní údaje. Budou odeslány pouze správcům kartotéky a nebudou předány dalším osobám.
Ozveme se vám. 

Redakce