2015

Nedělní bohoslužby

Bohoslužby slavíme každou neděli v 9:00 hod. na Jílkově 74 (souběžně probíhají bohoslužby pro děti);
v kazatelské stanici v Blansku pak každou neděli ve 14:00 hod. v kostele CČSH na Rodkovského ulici.

Program v týdnu

Pondělí
16:00
Biblická hodina pro děti v Blansku

Úterý

15:30

Biblická hodina pro děti

19:00 DŽES (Duchovní židenické evangelické setkání)

Středa 16:45
19:00
Konfirmační cvičení
Biblická hodina pro dospělé v Blansku

19:00 Modlitba se zpěvy z Taizé (každou 3. středu v měsíci)

19:30 Staršovstvo (každou 2. středu v měsíci)

Čtvrtek   18:00 Mládež

19:00 Biblická hodina pro dospělé

Neděle 9:00 
9:10
Bohoslužby 
Nedělní škola

10:00 Setkání u kávy a čaje

14:00
18:30
Bohoslužby v Blansku
Zkouška pěveckého sboru

Nabidka pomoci

V době nouzového stavu rádi nabídneme nebo zprostředkujeme jakoukoli pomoc v současné situaci. Potřebujete-li nákup potravin, vyzvednutí léků, pomoc v domácnosti, kontakt na instituce či služby nebo cokoli jiného, ozvěte se farářce Radce Včelné na číslo 732 819 626 nebo napište na e-mail zidenice@evangnet.cz. Stejně tak budeme vděční za nabídky a nápady na pomoc.
Redakce