2015

Nedělní bohoslužby

Bohoslužby slavíme každou neděli v 9:00 hod. na Jílkově 74 (souběžně probíhají bohoslužby pro děti);
v kazatelské stanici v Blansku pak každou neděli ve 14:00 hod. v kostele CČSH na Rodkovského ulici.

Program v týdnu

Pondělí
16:00
Biblická hodina pro děti v Blansku

Úterý

15:30

Biblická hodina pro děti

19:00 DŽES (Duchovní židenické evangelické setkání)

Středa 16:45
19:00
Konfirmační cvičení
Biblická hodina pro dospělé v Blansku

19:00 Modlitba se zpěvy z Taizé (každou 3. středu v měsíci)

19:30 Staršovstvo (každou 2. středu v měsíci)

Čtvrtek   18:00 Mládež

19:00 Biblická hodina pro dospělé

Neděle 9:00 
9:10
Bohoslužby 
Nedělní škola

10:00 Setkání u kávy a čaje

14:00
18:30
Bohoslužby v Blansku
Zkouška pěveckého sboru

Aktuálně

Ohlášky z neděle 25. června jsou k nahlédnutí zde.

O prázdninách se budou konat tato setkání:
- modlitby a zpěvy Taizé, vždy druhé úterý v měsíci v 19 hod. (tj. 11.7. a 8.8.)
- biblická hodina pro dospělé bude od 12. července a povede ji bratr farář Jiří Šimsa.
- DŽES se bude o prázdninách scházet po domácnostech. Informace žádejte u M. A. Fikejsové 
nebo P. Zikmunda.Redakce