Modlitby Taizé
Modlitby se zpěvy z Taizé

Zvony v Taizé svolávají třikrát denně do kostela Smíření k modlitbě, která je doprovázena charakteristickými krátkými opakujícími se vícehlasými zpěvy v různých jazycích. Díky nim a také tichu získává modlitba svoji nezaměnitelnou meditativní atmosféru. A ticho přináší své plody. Teprve v něm může vyrašit, rozkvést a uzrát, co bylo zaseto čtením Písma, v biblických úvodech nebo rozhovorech. O kolik se připravujeme, když si nenajdeme dostatek času na ticho!

Po návratu z Taizé do běžného života člověk pocítí znatelný rozdíl. Abychom tento nedostatek ticha alespoň částečně nahradili, scházíme se každé druhé úterý v 19:00 v našem sboru ke společné modlitbě se zpěvy z Taizé. Máte-li chuť svůj deficit ticha alespoň částečně vyrovnat, přijďte! Budete vítáni!

Nejbližší modlitby se zpěvy Taizé:

 


Redakce