Modlitby Taizé
Modlitby se zpěvy z Taizé

Zvony v Taizé svolávají třikrát denně do kostela Smíření k modlitbě, která je doprovázena charakteristickými krátkými opakujícími se vícehlasými zpěvy v různých jazycích. Díky nim a také tichu získává modlitba svoji nezaměnitelnou meditativní atmosféru. A ticho přináší své plody. Teprve v něm může vyrašit, rozkvést a uzrát, co bylo zaseto čtením Písma, v biblických úvodech nebo rozhovorech. O kolik se připravujeme, když si nenajdeme dostatek času na ticho!

Po návratu z Taizé do běžného života člověk pocítí znatelný rozdíl. Abychom tento nedostatek ticha alespoň částečně nahradili, scházíme se každé druhé úterý v 19:00 v našem sboru ke společné modlitbě se zpěvy z Taizé. Máte-li chuť svůj deficit ticha alespoň částečně vyrovnat, přijďte! Budete vítáni!

Nejbližší modlitby se zpěvy Taizé:

 

Nabidka pomoci

V době nouzového stavu rádi nabídneme nebo zprostředkujeme jakoukoli pomoc v současné situaci. Potřebujete-li nákup potravin, vyzvednutí léků, pomoc v domácnosti, kontakt na instituce či služby nebo cokoli jiného, ozvěte se farářce Radce Včelné na číslo 732 819 626 nebo napište na e-mail zidenice@evangnet.cz. Stejně tak budeme vděční za nabídky a nápady na pomoc.
Redakce