Příměstský tábor

20. srpna 2022

Když jsme loni na podzim začali plánovat příměstský tábor pro menší děti, netušili jsme,
že letos o prázdninách v našem městě bude  spousta ukrajinských dětí. Pozvali jsme je proto
také, navíc ještě Radku Garbuzovou, která pomáhala s tlumočením a nákupy, a k tomu dvě ukrajinské
babičky, Věru a Natašu, které nám celý týden vařily. 

Příměstský tábor
20. srpna 2022 - Příměstský tábor

Využívali jsme dětský koutek, kuchyňku, modlitebnu, garáž i zahradu a občas vyrazili třeba
na nedaleké hřiště. Malým dětem se moc hezky věnovali a s programem pomáhali ti starší:
Tonička, Markétka, Amálka, Klárka, David, Bárt, Kuba a Martin. Děkujeme.  Při dopoledních
pobožnostech vyprávěla vikářka Vlasta Groll o Jonášovi, zbylý program se volně vázal ke
klasickým pohádkám a vydatně do něj přispěla Hanka Hadrabová. Jazykové rozdíly ani odlišné
zvyklosti například v jídle nám nepřekážely. Děti sem celý týden chodily moc rády a v pátek byly
smutné, že už je konec. Tak to asi za rok musíme zopakovat.