Ohlášky 28. května 2023

Svatodušní neděle


Čtení: Sk 2,1-21, text: J 7, 37-39 
Písně: 128, 585, 570, 581, 377, 759, 769
Káže: Radka Včelná, č
te: Magda Šrubařová, hraje: Míša Kubelová

1. Děkujeme všem, kdo se podíleli na dnešních bohoslužbách. Dnes pořádáme výlet do Blanska, výletníci vyrazili z Brna právě teď, po prohlídce blanenské architektury se zúčastní bohoslužeb v Blansku ve 14 hodin.

2. Dnes je celocírkevní sbírka pro Diakonii. Letos bude její výtěžek věnován středisku Diakonie v Myslibořicích na stavbu Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě. 

3. Pravidelný program v týdnu:
- Dnes NEBUDE zkouška Chrapotu.
- V pondělí v 19 hodin se koná biblická hodina v Blansku.
- V úterý v 17 hodin se sejde mladá mládež.
- Ve středu v 18 hodin je biblická hodina na faře.

4. Radka Včelná bude mít od 1. do 12. června dovolenou. V případě nutnosti ji zastupuje bratr farář Martin Horák ze sboru Brno II.

5. Včera skončilo 1. zasedání 36. synodu naší církve. Informace o jeho jednání najdete na webu ČCE: https://synod.e-cirkev.cz/.

6. V pátek 2. června se koná Noc kostelů. Programy v brněnských kostelech najdete na webu Noci kostelů. Program u nás v Židenicích najdete elektronicky zde. Mimo jiné můžete navštívit koncert komorního pěveckého sboru Boni Discipuli, který začíná v 18:30.

7. Příští neděli, 4. června, bychom chtěli opět připravit jídlo pro lidi bez domova, tentokrát Svatodušní řízek. Chcete-li se připojit, přineste několik usmažených řízků do kostela, po bohoslužbách je odvezeme do kontaktního místa Podaných rukou. Abychom věděli, s kolika řízky můžeme počítat, zapište se prosím do elektronické tabulky zde. Více informací u Lenky Novákové.

8. Jen do konce května trvá ještě sbírka na Jeronýmovu jednotu. Svůj dar můžete poslat na sborový účet 110443099/0300 s variabilním symbolem 632 nebo ho předat v hotovosti po bohoslužbách v pokladně.

9. Na sborovém webu najdete informace o všech pořádaných sborových pobytech a také možnost elektronického přihlašování. Odkaz na příslušnou stránku je zde:https://zidenice.evangnet.cz/interni/prihlasovani-na-akce/. Pokud se nechcete nebo nemůžete přihlásit elektronicky, ozvěte se Radce Včelné.
Přihlásit se můžete mimo jiné na:
- oběd při sborovém dnu 25. 6.
- sborový víkend na Blažkově 16.-18.6.
- sborový pobyt ve Velkých Karlovicích 5.-12.8.

10. Velmi prosíme o pomoc s odvozem krabic a bedniček z potravinové sbírky do sběrného dvora. Odvážejí se v pátek odpoledne nebo v sobotu. Na termín, který se vám hodí, se můžete zapsat zde nebo se přihlaste u Reginy Slámové. Děkujeme.