Konfirmace v Nosislavi

12. září 2022

Minulý školní rok Radka Včelná administrovala uprázdněný sbor v Nosislavi, nabízelo se tedy
některé aktivity spojit. Zvlášť když v Nosislavi byly jen dvě konfirmandky a v Židenicích čtyři.
Scházely se tedy ke konfirmační přípravě společně, rychle si spolu porozuměly a brzy se objevila
myšlenka, že by i konfirmační slavnost mohla být společná, a to v Nosislavi, protože mají větší kostel. 

Konfirmace v Nosislavi
12. září 2022 - Konfirmace v Nosislavi

Loni na podzim tam podle nosislavské tradice holky společně sbíraly hrozny, ze kterých
pak během roku řádnou péčí vzniklo konfirmační víno. Konfirmační příprava tak začala
koštováním burčáku a skončila lahvováním vína. Mezitím ale bylo dost času na společné
hovory o bibli, o víře, o církvi, na vlastní přemýšlení, na první ochutnávky seniorátních akcí,
na posun od dětského vnímání víry k trochu dospělejšímu. Při posledním soustředění na
začátku září pak přišla na řadu společná příprava konfirmačních bohoslužeb a následoval
docela zajímavý a inspirativní rozhovor s oběma staršovstvy najednou. V neděli 11. října se
pak konaly v  Nosislavi krásné bohoslužby. Byla při nich pokřtěna Markétka T. z Židenic,
ke svému křtu z dětství se při konfirmaci přihlásily Dorotka S. a Klárka S. z Nosislavi
a Anička S. a Josefína K. ze Židenic a Tonička H., která byla v našem sboru pokřtěna nedávno,
spolu s ostatními obnovila své křestní vyznání. Nezbývá než všem holkám popřát, aby do
budoucna nacházely radost a posilu ve vztahu s Pánem Bohem i z života ve sboru a v církvi.