Konfirmandikonfi

Mladí lidé ve věku 13-15 let se v evangelické církvi tradičně připravují ke konfirmaci. Při ní se osobně přiznávají ke křtu, který proběhl v jejich dětství. Ti, kdo nebyli pokřtěni jako děti, se připravují ke křtu.

Konfirmandi se spolu s farářkou setkávají necelé dva roky, většinou jednou týdně. Probírají základy křesťanské víry, dozvídají se toho víc o bibli, o církvi a její historii. Důraz je na jejich vlastním přemýšlení, otázkách, propojení s tím, v čem sami žijí. Jezdí třeba i na společné víkendy a jiné akce pro mládež.