Pomoc a podpora

V našem sboru pracuje koordinátorka pro pomoc ukrajinským uprchlíkům Radka Garbuzová, která žila dlouhá léta na Ukrajině a ovládá ukrajinštinu a ruštinu. Je možné se na ni obracet s žádostí o pomoc v nejrůznějších situacích. 

V případě potřeby jsme schopni ukrajinským rodinám pomoci s vyřizováním úředních záležitostí, s hledáním bydlení a zaměstnání, lékařské pomoci a podobně. Je-li to možné, zprostředkujeme také drobnou materiální pomoc, věci do domácnosti, hračky a školní potřeby pro děti.

Židenický evangelický sbor je otevřené a přátelské společenství, které nabízí vstřícné přijetí bez ohledu na náboženskou příslušnost příchozích. Můžete se tu seznámit s českými jednotlivci i rodinami. Je možné se účastnit volnočasových aktivit pro ukrajinskou komunitu
i společných česko-ukrajinských akcí.  

Kontakt: Radka Garbuzová, +420 739 244 885 28El_jenW7c-VU7a~drFO1p

image (3)