Kazatelská stanice v Blansku

Náš sbor má tzv. kazatelskou stanici v Blansku. Jsme menší, ale o to
přátelštější společenství evangelíků, kteří žijí v Blansku a okolí.IMG_20201129_141131 
K bohoslužbám se scházíme v neděli odpoledne v dřevěném kostelíku CČSH na Rodkovského ulici 7. V týdnu se (většinou u někoho
v domácnosti) koná biblická hodina, při které společně čteme bibli, mluvíme o tom, čím nás oslovuje, modlíme se, zpíváme. Při různých příležitostech spolupracujeme s ostatními křesťanskými církvemi
v místě. Rádi vás mezi sebou uvítáme!

Bohoslužby

Každou 1., 3. a 5. neděli v měsíci ve 14 hodin v kostelíku na Rodkovského ulici.

Biblické hodiny

Každé 2. a 4. pondělí v měsíci v 19 hodin (místo podle domluvy).

Kontakt

Tomáš Vladík, tom.vladik@gmail.com