Pomáháme

Křesťanská služba

Křesťanská služba je tradiční název pro činnost dobrovolníků, kteří (nejen) ve sboru navštěvují seniory a osamělé lidi, organizují drobnou pomoc (dovoz, nákupy), v případě potřeby pomáhají těm, kdo se ocitli v komplikované sociální situaci.

Kontakt: Magdaléna Šrubařová, magdalena.srubarova@gmail.com

Sborový sociální fond

Náš sbor zřídil sociální fond, z něhož je možné poskytovat finanční dary či půjčky lidem v obtížné sociální situaci. Z fondu se poskytují dary také organizacím, které konají sociální a charitativní činnost. O poskytnutí daru či půjčky rozhoduje staršovstvo sboru, kterému je možné podávat podněty nebo žádosti o podporu.  

Zdrojem příjmů pro sociální fond jsou sbírky při bohoslužbách (každou neděli, kdy se slaví večeře Páně) a dobrovolné dary. Na sociální fond sboru je možné přispět také převodem na účet 110443099/0300 s variabilním symbolem 777.

Dárkování

Každý rok na začátku adventu pořádáme jarmark, na kterém se prodávají rukodělné výrobky, zavařeniny a jiné “jedlé dárky”, které připraví členové sboru. Výtěžek Dárkování je věnován na nějaký dobročinný účel. V minulých letech jsme takto podpořili například Domácí hospic při Hospici sv. Alžběty, Domov pro mne, středisko Diakonie ČCE v Brně.  

Jídlo pro lidi na ulici

V minulých letech občas skupina nadšenců uvařila hrnec polévky pro lidi na ulici. V covidové době jsme přišli na to, že se do této činnosti může zapojit mnohem víc lidí, když každý z nich připraví nějaké množství jídla doma a pak ho dáme dohromady. Několikrát do roka tak v neděli dobrovolníci přinesou připravené pokrmy, které pak ohřejeme a odvezeme do kontaktního místa Podaných rukou v Brně, kde je vydají lidem na ulici a klientům v tíživé sociální situaci. Doma pak každý může jíst stejné jídlo, a symbolicky tak stolovat společně s těmi, s nimiž se rozdělil. Každoročně tak připravujeme “postní guláš”, “svatodušní řízek” a “adventní sekanou”.

Diakonie

Jsme spolupracujícím sborem Diakonie ČCE - středisko v Brně. Podporujeme jeho činnost - svým zájmem, dobrovolnicky i finančně. Vážíme si služby, kterou církev skrze Diakonii ČCE v sociální oblasti koná.

Pomoc ukrajinským uprchlíkům

Když na jaře 2022 Rusko napadlo Ukrajinu, přicházeli ukrajinští uprchlíci také do Brna. V našem sboru jsme pro ně začali pořádat kurzy češtiny a nabízet jim také další pomoc. V současné době se kromě jazykových kurzů koná v prostorách našeho sboru ukrajinský klub pro děti i dospělé, ukrajinské rodiny se účastní života sboru i společných akcí a potřebným z nich poskytujeme i potravinovou a další materiální pomoc.