Bohoslužby

Při bohoslužbách oslavujeme Boha a jeho dílo spásy pro člověka. V modlitbách děkujeme za všechno dobré, co dostáváme, prosíme za nás, za druhé i za celý svět. Nasloucháme biblickým čtením a kázání, které tlumočí biblickou zvěst do naší současnosti. Zpíváme písně, které vyznávají naši víru, vyjadřují radost, potěšují a povzbuzují. Slavíme svátosti - křest, v němž se člověk připojuje k církvi jako Kristovu těla, a večeři Páně, při níž v přijímání chleba a vína zakoušíme Kristovu přítomnost.

Bohoslužby se konají v Židenicích každou neděli v 9:00 v kostele na Jílkově 74, v kazatelské stanici v Blansku pak 1., 3. a 5. neděli v měsíci ve 14:00 v kostelíku CČSH na Rodkovského 7. Bohoslužby se konají také o církevních svátcích. Aktuální přehled bohoslužeb najdete v kalendáři.

Nedělní škola

Bohoslužby zahajujeme všichni společně, před kázáním děti odcházejí k vlastním bohoslužbám (tradičně se jim říká nedělní škola). Vyprávějí si biblické příběhy způsobem, který je pro ně přiměřený, zpívají, modlí se, kreslí, tvoří, hrají si. Do kostela se pak vracejí na večeři Páně. Jednou za čas máme bohoslužby s kázáním i pro děti, kdy jsme v kostele společně celou dobu.

Setkání u kávy a čaje

Po bohoslužbách je možnost být spolu dál i neformálně při “rozhovoru u kávy a čaje”. Scházíme se v modlitebně ve vnitrobloku, za pěkného počasí na zahradě. Děti si většinou hrají, dospělí si povídají. Ke kávě a čaji občas přinese někdo něco dobrého k zakousnutí, někdy tu slavíme narozeniny nebo křest. Zváni jsou všichni, je to dobrá příležitost blíže se seznámit s lidmi ve sboru.