Židenické Chrapot

Od roku 2005 působí v našem sboru pěvecký sbor s názvem Židenické Chrámové Pomocné Těleso, zkráceně po brněnsku Židenické Chrapot. Jeho členové se pod vedením Petra Šplíchala a Ondřeje Maňáka schází v modlitebně k pravidelným zkouškám každou neděli od 18:18. Svým zpěvem čas od času podpoří nedělní bohoslužby a příležitostně se také podílí na dobročinných koncertech Spojení Radostí. Zpíváte rádi? Přidejte se k nám!

Kontakt: Petr Šplíchal, psssssss@gmail.com