Duchovní obnova na Hostýně

6. května 2023

Už několikátý rok uspořádala naše střední generace duchovní obnovu: pár dní zastavení, ticha, přemýšlení nad biblickými texty, modliteb, společenství. Tentokrát jsme první květnový víkend vyrazili na vyhlášené moravské poutní místo, svatý Hostýn. 

Duchovní obnova na Hostýně
6. května 2023 - Duchovní obnova na Hostýně

Ubytováni jsme byli v jednom z poutních domů. Je to zvláštní zážitek, zkusit se ztišit během hasičské pouti, uprostřed stovek lidí a stánků se suvenýry. Každé odpoledne celý Hostýn ale zase ztichl. Ráno a večer jsme se scházeli ke společné modlitbě a k rozhovorům nad texty o Elijášovi i o tom, jak se vlastně modlíme. Během dne byl prostor k vlastnímu přemýšlení, procházkám po Hostýně nebo k cestě do okolních lesů. Zažili jsme studený vítr, prudký déšť i slunečný den, ve kterém vynikly všechny krásy jara. Každý z nás prožil těch pár dnů trochu jinak, ale všichni užitečně. Bohu díky za to.