Po rozdělování potravinové pomoci v chodbě kostela zůstane mnoho krabic, které je potřeba v pátek odpoledne nebo v sobotu odvézt do sběrného dvora. 
Pokud můžete některý týden krabice odvézt, zapište se do tabulky zde.
Kontaktní osoba: Regina Slámová (slamova.regina@gmail.com)