Jarní brigáda na zahradě

24. dubna 2023

V sobotu 22. dubna proběhla brigáda na zahradě a v modlitebně. Počasí nám přálo, přišlo dost lidí a podařilo se udělat spoustu práce. 

Jarní brigáda na zahradě
24. dubna 2023 - Jarní brigáda na zahradě

Bylo potřeba vyčistit prostor u kostela, kde bude dřevěné podium a hrací prvky pro nejmenší děti. Zahradu jsme také zbavili výmladků bezu a rozbujelého břečťanu, které nám bez ptaní zabíraly čím dál větší kus zahrady. Také záhon růží před kostelem je znovu krásný. A okna v modlitebně se jen lesknou. Kostelníci se starali, aby všichni věděli, co mají dělat, měli na to nářadí a nezhynuli hlady ani žízní. Děkujeme za práci všem zúčastněným, i několika ukrajinským ženám, které nám přišly pomoci.