Velikonoční vigilie na Bílou sobotu

12. dubna 2022

Jak budeme slavit vigilii na Bílou sobotu:

Velikonončí vigilie na Bílou sobotu
12. dubna 2022 - Velikonoční vigilie na Bílou sobotu

Velikonoční vigilie na FB