ZÁŘÍ 2022

Staršovstvo se sešlo ke své schůzi 5. září. Program tentokrát projednávali presbyteři od konce,
od hospodářských záležitostí. Poděkovali Mirku M. za práci při úpravách hostinského pokoje
na faře, z něhož vznikla místnost pro ubytování ukrajinských uprchlíků s kuchyňskou linkou
a veškerým potřebným vybavením.

Při větším dešti zateklo do kostela kvůli ucpanému okapu. Už je to opraveno.
Do kuchyňky v modlitebně byl zakoupen nový větší sporák, poprvé se využil už v létě na příměstském táboře.

Při úklidu po sborových akcích budou kostelníci nápomocni, aby ti, kdo mají úklid na starost, věděli,
co všechno je třeba udělat. 

Stavební komisi pověřilo staršovstvo, aby navrhla, co udělat s kuchyňkou v modlitebně a jak
případně upravit ostatní prostory, aby byly dobře využitelné pro sborový provoz.
Zahradní komise má za úkol navrhnout úpravy zahrady včetně umístění herních prvků pro děti.
Grantová komise připraví návrh, kde bychom mohli žádat o  dotace – jedním z plánovaných účelů
je výměna mobiliáře v modlitebně. Koupíme nový pingpongový stů a stolní fotbal, na které jsme dostali
dotaci od Jihomoravského kraje.

Nájemní byt je od září plně obsazen pěti studenty, všichni jsou aktivní evangeličtí mládežníci.

Presbyteři slyšeli také zprávy z křesťanské služby – informace o těch, kdo jsou dlouhodobě nemocní nebo v nemocnici.

„Komise Ukrajina“ shrnula informace o proběhlých i plánovaných aktivitách na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Konfirmační příprava bude zakončena rozhovorem s oběma staršovstvy v Židenicích a společnými
bohoslužbami v Nosislavi 11. září. Staršovstvo souhlasí se křtem Markéty T., která při nich bude pokřtěna.