Pobyt pro rodiny v Bělči

10. července 2022

Na začátku prázdnin se konal v Táboře Jana Ámose Komenského v Bělči nad Orlicí
první běh integrovaného pobytu rodin s dětmi s postižení i bez. Tuto akci pořádá ústředí
církve, ale vzhledem k tomu, že se jí už několik let účastní v různých rolích téměř třicet židenických,
můžeme ji skoro zařadit mezi naše sborové akce. 

Pobyt pro rodiny v Bělči
10. července 2022 - Pobyt pro rodiny v Bělči

Letos se pobyt nesl v pirátském a námořnickém duchu. Klienti s postižením, jejich rodiny,
děti nejrůznějšího věku, farářka, psycholožka, rehabka, lékařka, asistenti a jejich rodiny – ti
všichni vytvořili společenství, ve kterém malí i velcí mohli zažít spoustu tvoření, her, hraní
biblických příběhů při pobožnostech, vycházek do lesa, vyjížděk na kole, koupání, brázdění
rybníku na lodičkách, cesty do hospůdky i výlet do ZOO. Rodiče, kteří se celý rok starají o dítě
s postižením, ho mohli předat do péče šikovných a obětavých asistentů, starší děti pomáhaly připravit
program, který si mohli užít opravdu všichni, s ohledem na to, co zvládnou a co jim udělá radost.
A zakopaný pirátský poklad jsme nakonec taky našli.