Sborový den s Diakoníí

27. června 2022

Poslední neděli v červnu jsme pozvali na sborový den pracovnice a klienty střediska Diakonie
v Brně. Začínal bohoslužbami, při kterých kromě Chrapotu hrály a zpívaly také pracovnice Diakonie.

Sborový den s Diakoníí
27. června 2022 - Sborový den s Diakoníí

Po bohoslužbách nám představily všechny služby brněnského střediska, pozvaly nás na akce,
které plánují, seznámily nás s plány na rozvoj služeb. Následoval paralelní program, kdy bylo
možné poslechnout si přednášku Zapomínání = Alzheimer? nebo si udělat si test, který může
rozpoznat počínající demenci. Klienti Chráněného bydlení Ovečka vyprávěli o svém bydlení a trávení
času. Pro děti byl také připraven program, úspěch slavila výroba placek a zrcátek a hlavně jízdy
na elektrokoloběžkách, které při své službě využívají pečovatelky. Sborový den jsme zakončili společným
obědem na zahradě.