Adventní biblické hodiny

20. listopadu 2021

Husitská, evangelická a římskokatolická církev v Brně-Židenicích zvou na ekumenické adventní biblické hodiny.

Adventní biblické hodiny
20. listopadu 2021 - Adventní biblické hodiny

Vždy ve čtvrtek v 18.30 hodin:

  • 2. prosince: IZAJÁŠ (Petr Beneš)
    CČSH, modlitebna pod kostelem, Karáskovo nám. 10 
  • 9. prosince: JAN KŘTITEL (Anna Štěpánková)
    ČCE, modlitebna v zahradě, Jílkova 74
  • 16. prosince: MARIE (Radka Včelná)
    ŘKC, oratoř v kostele sv. Cyrila a Metoděje, Gajdošova ul. 

Pro účast je třeba mít platné potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci.