Lednové ekumenické bohoslužby

26. ledna 2022

V Blansku i Židenicích jsme se připojili k letošním ekumenickým bohoslužbám.

Lednové ekumenické bohoslužby
26. ledna 2022 - Lednové ekumenické bohoslužby

V Blansku se místní církve každoročně připojují k Aliančnímu týdnu modliteb. Letos se konala shromáždění se společnými modlitbami v týdnu od 9. ledna každý den večer v prostorách některé z blanenských církví, kazatelé se střídali.

V Židenicích se po loňské covidové přestávce konala ekumenická bohoslužba 26. ledna, s tradičním jednodenním zpožděním za Týdnem modliteb za jednotu křesťanů, tentokrát v římskokatolickém kostele sv. Cyrila a Metoděje. Kromě katolíků, evangelíků a husitů se letos přidal i kněz Josef Fejsak a věřící z brněnské obce Pravoslavné církve, kteří se nedávno začali scházet v husitském kostele na Karáskově náměstí. Účast byla výrazně nižší než v minulých letech, zřejmě i vlivem četných izolací a karantén, hodně chybělo také neformální setkání u kávy a čaje a příležitost k rozhovorům. Pořad setkání letos připravili křesťané v Libanonu, bohoslužbami nás provázelo téma hvězdy na Východě, která přivedla „cizí“, aby se spolu s „domácími“ poklonili narozenému Králi světa.

Autor fotografie: Jakub Kalčík