Statické zajištění kostela

Už delší dobu se na kostele objevovaly trhliny a drobná porušení. V poslední době však došlo k jejich výraznému rozšíření. Stávající porušení se rozšířila a trhliny prodloužily, došlo i k vyklonění stěn v oblasti presbyterny. Proto jsme požádali o statické posouzení kostela. Ve zprávě statika se uvádí:

Porušení vzniklá na objektu a nalezená při průzkumech jsou typickými projevy nerovnoměrného prosedání základových spár a pohybů základových spár na podloží objemově nestálém. Poruchy nalezené na objektu svědčí o tom, že schodiště a kancelář již svojí nestabilní hmotou ovlivňují chování, výskyt poruch, trhlin a snižují tuhost lodi kostela. Tyto poruchy nejsou uklidněné a budou se nadále rozšiřovat, pokud nedojde k řádnému zajištění objektu.

Na základě toho jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci statického zajištění včetně rozpočtu, podle kterého náklady dosáhnou 1 756 000 Kč. Naše finanční rezervy jsou vyčerpané po mnoha velkých opravách sborových budov v minulých letech. Statické zajištění kostela však kvůli dalšímu hrozícímu poškození nelze odkládat. Sbírka Hlavního daru lásky pokryje část nákladů, zbytek však musíme vybrat v krátké době mezi sebou.

Sbírka na Hlavní dar lásky za rok 2021, podle informací na stránkách Personálního fondu, vynesla 1 135 792 Kč. Aktuálně kancelář Jeronýmovy jednoty zpracovává její uzávěrku a v brzké době očekáváme její převod na náš účet. Sbírka darů na opravu kostela k dnešnímu dni vynesla 218 867 Kč. Z volných prostředků sboru můžeme uvolnit 487 309 Kč. Celkem máme tedy k dispozici 1 841 968 Kč.

V průběhu roku 2021 jsme vyřizovali stavební povolení, které se nám podařilo získat na jeho konci a 14. ledna nabylo právní moci. Stavební komise také zorganizovala výběrové řízení na dodavatele. V něm jsme požádali pět firem o cenovou nabídku. Z nich byla vybrána a staršovstvu doporučena firma Zamazal ml. & spol., s.r.o., s cenovou nabídkou 1 676 911,20 Kč. Současně stavební komise doporučila zajistit stavebně technický dozor. Staršovstvo schválilo cenovou nabídku firmy DokFi s.r.o. za 43 560 Kč. Celkové náklady tak činí 1 720 471,20 Kč.

Zahájení oprav je podle smlouvy naplánované na 1. března a s termínem dokončení 10. května.

Na první pohled se může zdát, že prostředky jsou dostačující i s nepatrnou rezervou. Ale všichni víme, co se děje, růst cen se nevyhnul ani stavebnictví. Smluvně jsme kryti proti nárůstu cen materiálů o 5 % oproti úrovni 11/2021. Také musíme pamatovat na to, že budeme mít i další výdaje. Jen první splátka odvodu do Personálního fondu a repartic představuje 171 488 Kč. Tím se dostáváme k tomu, že k úhradě všech závazků sboru v prvním pololetí chybí přibližně 50 000 Kč. 

Víme, že dnešní doba poznamenaná pandemií a energetickou krizí je nejistá a mnohým přináší existenční starosti. Tím více budeme vděčni vám všem, kdo se ke sbírce na opravu kostela připojíte. Svůj dar můžete poslat na sborový účet č. 110443099/0300 s variabilním symbolem 633 nebo předat v hotovosti po bohoslužbách. Děkujeme.